GRUPPI

ALPHA FLIGHT

Le origini: Spec. A.F.

1a serie (1: Spec. A.F., 2-12: C.A.V. 1-11, 13-14: 13-14, 15-18: 16-19, 19: 21, 20-21: 23-24, 22-24: 26-29, 25-29: 31-35, 30-31: 38-39, 32: 41, 33-34: 45, 35-40: IXM 25-31, 41-46: 34-38, 47: WO. 55, 48-50: 57-59, 51-53: 62-63, 54-61: inediti, 62: Spec. A.F.: A.P., 63-86: inediti, 87-90: SPEC. WO./A.F., 91: Spec. A.F.: A.P., 92-94: inediti, 95: Spec. A.F.: A.P., 96-103: inediti, 104: Spec. A.F.: A.P., 105: inedito, 106: A.F./D.P. 0, 107: Spec. A.F.: A.P., 108-130: inediti)

@ (1: WO. 52-53, 2: inedito), A.F./ I. '98 (WIZ 43)

2a S. (-1: A.F./D.P. 0, 1-6: 1-4, 7-12: BOOKSTORE 41, 13-20: inediti)

3a S.: 1-12: inediti

mini: X-MEN E A.F. /1a: SPEC. X-MEN 3, 2a: WIZ 32-33/, NORTHSTAR (1-4: inedita)

one-shot: A.F. SPEC. 1 (S.MAG. 30)

M/CP (92, 99, 121: inediti)

M/FAN (28: inedito), 2a S. (2: U.R. 3a S. 219)

X-MEN UNL. 45: IXM 163

Storia breve: WO. 173: WO. 155

Apparizioni:

<C.D.L.: 3a S. 41 (inedito)>; <CONTEST OF CHAMPIONS 1a: F.F.O. 5>; <COSA: M/TO

83-84, M/TO @ 7 (inediti)>; <CRYSTAR: 11 (inedito)>; <DAMAGE CONTROL: 3a S. 4 (inedito)>; <DA.: 31 (inedito)>; D.P.: A.F./D.P. 1; 25, 61 (inediti), <DEATH METAL: 1 (inedito)>, <DOMINO: 1a mini 1, 3 (inediti)>; <D.S.: F.Q. 2a S. 123-124; 2a S. 55-56, OE 2 (inediti)>, <F.Q.: F.Q. 2a S. 33, 122-124>, <GEN. X: WIZ 24; XMDL 65>, <GUERRE SEGRETE 2e: F.Q. 2a S. 57, 63>, <HOUSE OF M: M. MINI 71>, <HULK: 1a S. 272, 277-279 (inediti); D.H. 0; 1a S. 313 (inedito)>, <INFINITY CRUSADE: MCP 26-34>, <INFINITY WAR: MCP 18-23>, <M. UNIVERSE THE END: M. MIX 51>; <MAV.: 3 (inedito)>, <M.M.: 1a S. 18 (inedito)>, <N.F.: 2a S. 32 (inedito)>, <NORTHSTAR: 1 (inedito)>, <P.N.: 3a S. 42-44 (inediti)>; <POWER PACK: 10 (inedito)>, <QUASAR: M.C.P. 21>,  <ROM: 56-58 (inediti)>, <SABR.: 3a mini 1-4 (inediti)>, <SECRET DEFENDERS: 11 (inedito)>, <U.R.: U.R. 3a S. 42; M. MEGA 3>, <VEND.: C.A.VEND. 60; M.EX. 8; THOR 3a S. 92>, <V.C.O./F.W.: S.MAG. 39>, <WO.: X-M. 20-21; WO. 30-33, 71, 75, 81-82, 85, 97, 124-125, 153-156, 161-162>, <W.M.: 15 (inedito)>; <X-F.: XMDL 23>, <X-MEN: THOR 1a S. 216-217; U.R. 2a S. 21-22, 26-27; U.R. 3a S. 21-22; SPEC. X-MEN 3; IXM 104, 123, 139-140, 164-165, 169-170>

CAPITAN BRETAGNA/ BRITANIC

M. TALES (131-133: S.MAG. 24);

MIGHTY WORLD OF M. (7-13: X-MEN ARCHIVES 2, 14-16: P. BOOK 8),

1a S. (1-39: inedita),

2a S. (1-14: P. BOOK 8);

M/SH (377-388: X-MEN ARCHIVES 1);

DAREDEVILS (1-7: X-MEN ARCHIVES 1, 8-11: 2);

SPIDER MAN & C.B. (231-247/2: inediti);

HULK COMIC (1/2, 3-8/2, 10-16/2, 20-23/2, 25-30/2, 42-45/2, 48/2, 52-55/2, 57-60/2: inediti)

Apparizioni:

<C.A.: C.A.VEND. 46-48>, <C.N.: THOR 2a S. 17>, <CONTEST OF CHAMPIONS: F.F.O. 5>, <DARK ANGEL: 6 (inedito)>, <EX.: WO. 51; P.EX. 10; WO. 3-13; P.EX. 11; WO. 20-21, 26, 14-19, 22-25, 28-29, 30, 56; F.F.O. 12; WO. 27, 31-34; M/CP 75/3 (inedito); WO. 52; 36 (inedito); WO. 35-39; P.EX. 29; WO. 40-51, 54, 60, 63; F.F.O. 12; X-M. 2-3, 5-6, 8; XMDL 6-7; X-UNIV. 2; M. CROSSOVER 11; X-UNIV. 4; X-MEN ANN. 3; X-UNIV. 4-6; XMDL 18-19, 22-39; M. MIX 26; XMDL 78-80; WO. 206>, <HULK: F.Q. 2a S. 4; 1a  S. 279 (inedito)>, <KNIGHTS OF PENDRAGON: P. BOOK 19; S.MAG. 35-37>, <MYS-TECH WARS: 2 (inedito)>; <N.M.: X-M. 25; M. MEGA 4>, <PR.ST.: X-MEN STARLIGHT OF STARJAMMERS 2 (inedito)>, <QUASAR: M. COLL. 6; A.A.C. 49>, <ROM: 65 (inedito)>, <S.H.: 2a S. 26 (inedito)>, <THOR: THOR 2a S. 54-55>, <T.B.S.: 45 (inedito)>, <U.R.: U.R. 1a S. 250; S.MAG. ORO 5>, <VEND.: (2a) THOR 3a S. 73, 75, 77>; <X-F.: M. MINI 5>,

<X-MEN: S.MAG. 24; XMDL 86; IXM 190-193>

EXCALIBUR

1a S. (-1: XMDL 38, 1-17: WO. 3-19, 18-19: 22-23, 20: 20-21, 21-22: 24-25, 23-24: 28-29, 25: 30, 26: 26, 27: 56, 28-29: F.F.O. 12, 30: WO. 27, 31-34: 31-34, 35: 52, 36: inedito, 37-53: WO. 35-51, 54: 58, 55-56: 60, 57-58: 63, 59-60: F.F.O. 12, 61-64: WO. 64-65, 65-70: 67-70, 71: 0, 72-74: X-UNIV. 1-2, 75: M. CROSSOVER 11, 76-77: inediti, 78-80: M. CROSSOVER 11, 81: X-UNIV. 4, 82: M. MEGA 4, 83-86: X-UNIV. 4-6, 87-108: XMDL 18-37, 109-110: 39, 111-114: 41-42, 115-120: 45-50, 121-125: M. MIX 26),

@ (1: inedito, 2: -1a: X-MEN ANN. 3, 2a: M. MINI 25, 3a: inedita-);

2a S.: 1-4: XMDL 121-124, 5-10: 127-131, 11-14: M. Mega 35

3a S.: 1-7: WO. 206-210

Special ed. (1-2: P.EX. 10-11, 3: 29);

G.N.: WEIRD WAR 3 (S. COMICS 14-15), XX CROSSING (XMDL 6-7), AIR APPARENT (P.EX. 35);

mini: PRYDE AND WISDOM (WIZ 24-25), TRUE FRIENDS (55-57), KITTY PRYDE AGENT OF SHIELD (1-3: inedita), SWORD OF POWER (1-4: XMDL 78-80);

one-shot: COLOSSUS (WIZ 35);

M/CP (31-36: X-M. 2-6, 37-38: 8, 75: inedito, 101-104: WO. 46-47, 105-108: 49-50, 110: M. MANIA 6, 174: inedito);

M. HOLIDAY SPECIAL (1996: M. MEGA 11)

X-MEN UNL.: 19 /1a st.: IXM 130, 2a st.: M. MIX 36/

Apparizioni:

<CABLE: M. MINI 24; WO. 97>, <DARK ANGEL: 6 (inedito)>, <F.Q.: S.MAG. 41>, <MYS-TECH WARS: 2 (inedito)>; <N.M./X-FO.: M. MEGA 4>, <PR.ST.: X-MEN STARLIGHT OF STARJAMMERS 2 (inedito)>, <QUASAR: M.COLL. 6; 54: inedito>, <S.H.: 2a S. 26 (inedito)>, <THOR: THOR 2a S. 55-56>, <U.R.: S.MAG. ORO 5>, <WO.: WO. 0, 74; WIZ 18; WO. 107-110>, <X-F.: S.MAG. 42; IXM 71; M. MEGA 4>, <X-MAN: XMDL 25; WO 99>, <X-MEN: S.MAG. 42; IXM 62; X-ANN. 1; XMDL 7-8; IXM 67; XMDL 11-12; IXM 76; XMDL 21>

GENERATION X

X-MEN RARITIES (M. MINI 31);

serie (-1: WIZ 32, 1-4: 7-9, 5-7: 12-13, 8-9: 17, 10-11: M. MINI 31, 12-28: WIZ 21-31, 29-31: M. MINI 34, 32-40: XMDL 43-50, 41: inedito, 42-50: XMDL 51-58, 51-62: 60-67, 63-65: 76-77, 66: 79, 67-70: XMDL 70-72, 71-74: inediti, 75: XMDL 82-83),

Special ('95 /1a st.: M. MINI 31, 2a st.: 32/, '96: 32, '97: M. MINI 34, GEN. X/DRAC. '98: inedito, '99: XMDL 65-66);

One-shot: GEN. X/ GEN 13 (BATT. DEL MILL. 8), NEW YEAR (inedito), HOLIDAY SPEC. '98 (WIZ 51)

X-MEN UNL. 30 (inedito)

Apparizioni:

<CONTEST OF CHAMPIONS 2a: WIZ 56>, <EX.: XMDL 45>, <HULK: '97/ 2 (inedita)>, <M. CONTRO DC 1: BATT. DEL SEC. 7; 2: BATT. DEL SEC. 13-14>, <N.W.: 2a S. 5 (inedito)>, <N.M./X-FORCE: M. MEGA 4; XMDL 60>, <U.R.: U.R.D.L. 37; U.R. 3a S. 264>, <WO.: WO. 84 , 101; IXM 97; WO. 107-108, 123>, <X-F.: M. MEGA 4>, <X-MAN: XMDL 58-59>, <X-MEN: XMDL 13; IXM 70; X-ANN. 1; X-MEN '96 (inedito); IXM 80-82; XMDL 25-26; IXM 92, 103; UNL. 20, 22-23 (inediti); IXM 121; M. CROSSOVER 29; IXM 123, 134>

NUOVI MUTANTI/ X-FORCE 1a - 2a

G.N.: NEW MUTANTS (P.SPEC. 5);

1a S. (1-21: N.M.: 1-17, 22-31: 19-23, 32-45: X-M. 13-22, 46-66: 24-35, 67-73: 37-40, 74-77: 42-43, 78-86: SPEC. N.M., 87-94: X-M. 44-47, 95-97: M. MINI 1-3, 98-100: X-FO. 0),

@ (1: N.M. 18, 2: X-M. 25, 3: 28-29, 4: 36, 5: SPEC. ATLANTIDE ATTACCA, 6: / 1a st.: S.MAG. 41, 2a st.: IXM 58/, 7: /1a st.: M. MINI 4, 2a st.: IXM 0/);

2a S.: 1-4: XMDL 109-111, 5-9: 113-116

SPECIAL EDITION (1: SPEC. X-MEN 4);

SUMMER SPECIAL (1: X-M. 41);

one-shot: RAHNE OF TERRA (SPEC. WO.: ALTRIMONDI);

mini: MAGIK (P. BOOK 3), FALLEN ANGELS (inedita)

2a S.: 1-4: XMDL 109-111, 5-13: 113-120

X-FO. (-1: XMDL 38, 1-15: X-FO. 1-10, 16: IXM 60, 17: X-FO. 11, 18: WO. 66, 19-24: X-FO. 12-15, 25: M. CROSSOVER 9, 26-30: X-FO. 16-17, 31: X-UNIV. 1, 32-34: M. TOP 4, 35-37: X-UNIV. 1-3, 38: M. MEGA 4, 39-43: X-UNIV. 4-6, 44: XMDL 18, 45-47: 20-22, 48: M. MINI 29, 49-56: XMDL 23-28, 57: WO. 92, 58-63: XMDL 30-35, 64: 37, 65-66: 39, 67: IXM 97, 68-69: XMDL 40, 70: IXM 98, 71-105: XMDL 43-70, 106-108: 73-75, 109: 77, 110-118: 80-86, 119-125: 89-94)

@ (1: XMDL 2, 2: M. MEGA 3, 3: /1a st.: X-ANN. 1, 2-3 st.: inedite/), '95 (IXM 83-84), '96 (1a st.: IXM 89, 2a st.: 92), '97 (WIZ 30), X-FO./CAMP. '98, '99 (inediti)

X-MEN UNL. 43: M. MEGA 30

mini: TRUTH OR DEATH (1-3: XMDL 42-43)

one-shot: SABOTAGE (X-FO. 2), X-FO.-YO. (BATT. DEL MILL. 1);

M. AGE (@ 4: inedito)

M/CP (22: N.M. 23, 71: inedito, 79: X-M. 36, 121: X-FO. 1);

M/FAN: 51: inedito

M/SH3: 1: inedito

Apparizioni:

<BLAZE: 4-5 (inediti)>; <CABLE: M. MINI 20 -21, 24-25; M. CROSSOVER 19; WO. 81-82, 93; IXM 121; M. CROSSOVER 29; WO. 127>, <C.A.: M.EX. 15>, <CONTEST OF CHAMPION 2a: WIZ 53>, <D.P.: VENOM 35-38; A.F. & D.P. 3-4; 22, 56, 61, 69 (inediti)>, <DIF.: 1a S. 128-129 (inediti)>, <EX.: WO. 10; M. MEGA 4>, <FIRESTAR: 1-2 (inediti)>, <GEN. X: XMDL 53>, <GUERRE SEGRETE 2e: F.Q. 2a S. 54, 58, 61-63>, <N.W.: M. MINI 4; N.W. 5; M. TOP 4>, <POWER PACK: 20, 33, 40, 42, 44 (inediti)>,  <QUASAR: A.A.C. 40>, <ROM: @ 3 (inedito)>, <SABR.: M. MINI 29>, <SANS.: 1a S. 4 (inedito)>, <SPELLBOUND: 4 (inedito)>, <T.B.S.: C.A.T. 24>, <U.R.: U.R. 3a S. 34; M/TU 149 (inedito); S.MAG. 6; X-FO. 2>, <VEND.: VEND. 1>, <WARHEADS: 4-5 (inediti)>, <WO.: WO. 4-8; P. BOOK COLL.; SPEC. WO.: ALTRIMONDI; WO. 48-49; M. MINI 11; WO. 82-83, 86; WIZ 18>, <X-F.: X-M. 43; S.MAG. 42; M. MINI 1-3, 5; X-FO. 7; XMDL 3; IXM 60; M. MEGA 4; WO. 66>, <X-MAN: XMDL 29>, <X-MEN: IXM 2; F.F.O. 2, 8; IXM 13-14; SPEC. X-MEN 3-4; IXM 17-18; S.MAG. 19; IXM 29, 32; S.MAG. 42; M. MINI 1-5; IXM 46, 58; XMDL 3; IXM 60; X-FO. 11; WO. 66; IXM 61; XMDL 8; M. MINI 29; IXM 75; XMDL 21; IXM 80-81; X-Men '96: inedito;XMDL 25; M. MEGA 8; Unl. 22-23 (inediti); IXM 121; M. MINI 39; IXM 123, 134>, <X-TERMINATORS: X-M. 40>

PREDONI STELLARI

CL. X-MEN (15: IXM 24);

mini (1a: 1-2: inedita, 2a: 1-4: M. MIX 9-11);

X-MEN UNL. 32: IXM 140

M/CP (149: inedito)

Apparizioni:

<D.P.: 43 (inedito)>, <EX.: WO. 69-70; XMDL 46>, <GALACTUS IL DISTRUTTORE: F.Q. 2a S. 188-190>, <HULK: D.H. 24>, <INFINITY CRUSADE: MCP 29>, <N.M.: N.M. 16; X-M. 27-29>, <VEND.: VEND. 14>, <WO.: WO. 19, 118-120>, <W.M.: M. CROSSOVER 3>, <X-MEN: JOHN BOLTON COLL. 2; C.A. 1a S. 127-128; THOR 1a S. 214-216; U.R. 3a S. 27-28, 40-45, 47-48, 50; IXM 2-3, 5-7; SPEC. X-MEN 3; IXM 17-18, 47-48, 133, 138, 207>

X-FACTOR

1a serie (-1: XMDL 38, 1-6: X-M. 2-7, 7-15: 9-18, 16-17: 20-21, 18-19: 23-24, 20-31: 25-35, 32-35: 37-38, 36-37: 41, 38: IXM 39, 39-42: 42-43, 43-50: SPEC. X-F., 51-59: IXM 44-47, 60-62: M. MINI 1-3, 63-64: IXM 46, 65-69: 48-49, 69-70: SPEC. X-MEN ESTATE, 71-75: X-FO. 3-5, 76: D.H. 10, 77-83: X-FO. 7-10, 84: XMDL 3, 85: IXM 60, 86: WO. 66, 87-91: X-FO. 12-15, 92: M. CROSSOVER 9, 93: X-FO. 15, 94: 17, 95-100: M. MINI 22-23, 101-105: X-UNIV. 2-3, 106: M. MEGA 4, 107: inedito, 108-109: IXM 71, 110-111: X-UNIV. 5-6, 112-116: XMDL 18-23, 117-121: M. MINI 30, 122-123: XMDL 26-27, 124: -1a st.: M. MEGA 8, 2a st.: XMDL 28-, 125-126: IXM 86, 127-135: XMDL 31-38, 136-137: 41, 138: 44, 139: M. MIX 25, 140-142: inediti, 143-144: M. MIX 25, 145-147: inediti, 148-149: M. MIX 25);

@ (1: X-M. 8, 2: 16-17, 3: 36, 4: /1a st.: SPEC. ATLANTIDE ATTACCA, 2a st.: IXM 0, 3a st.: M. MANIA 7/, 5: /1a st.: S.MAG. 42, 2a st.: IXM 0/, 6: /1a st.: M. MINI 5, 2a st.: IXM 0, 3a st.: SPEC. X-MEN ESTATE/, 7: XMDL 2, 8: /1ast.: XMDL 5, 2a st.: IXM 65/, 9: /1a st.: X-ANN. 2, 2a st.: XMDL 14/);

2a S.: 1-4: M. MONSTER ED.: X-MEN 2

3a S.: 1-2: XMDL 138-139, 3-9: 141-146

one-shot: X-F. VS. MEFISTO (S.S. 1a S. 28), PRISONER OF LOVE (P.EX. 33), SHADOWGAMES (M. MINI 16), STRONG GUY REBORN (inedito);

M/CP (15: X-M. 16-17, 17-24: WO. 5-8, 74: S.S. 1a S. 34-35)

M/FAN (40: S.MAG. 16, 50: inedito)

Apparizioni:

<A.F.: 1a S. 107, 110 (inediti); A.F./D.P. 2>, <C.D.L.: 3a S. 41 (inedito), M. MAG. PRES. 3>, <C.D.: ST2 18, C&D3 1-2 (inediti)>, <DA.: 30-31 (inediti)>, <DIF.: 1a S. 152 (inedito)>, <D.S.: 3a S. 69 (inedito)>, <EX.: WO. 10; M. MEGA 4; XMDL 21>, <FALLEN ANGELS: 3 (inedito)>, <F.Q.: F.Q. 2a S. 79, 122, 124>, <GHOST: A.A.C. 27>, <HULK: F.Q. 2a S. 50-51; D.H. 9-10>, <INFINITY CRUSADE: MCP 26-34>, <INFINITY GAUNTLET: ZONA M 3-5>, <I.M.: @ 8 (inedito)>, <MYS-TECH WARS: 1, 3-4 (inediti)>, <N.M.: X-M. 43 ; M. MINI 1-3; IXM 60; X-FO. 11; WO. 66; X-FO. 16; M. MEGA 4; X-UNIV. 1>, <POWER PACK: 27 (inedito)>, <PR.ST.: X-MEN STARLIGHT OF STARJAMMERS 2 (inedito)>, <QUASAR: MCP 21; F.Q. 2a S. 123>, <SANS.: 1, 4 (inediti)>, <TEMPESTA: M. MIX 13>, <THOR: THOR 2a S. 19-20, 23-25>, <U.R.: U.R. 3a S. 76, 133; M. MINI 16; M. MEGA 3>, <VEND.: XMDL 9>, <V.C.O./F.W.: S.MAG. 39>, <WO.: WO. 71>, <W.M.: 13-15 (inediti)>, <X-MEN: IXM 21, 38-39; S.MAG. 42; SPEC. X-MEN 6; IXM 43; M. MINI 1, 3 ; IXM 46-47; SPEC. X-MEN ESTATE; XMDL 3; IXM 60; X-FO. 11; WO. 66; IXM 61; XMDL 5, 7-8; IXM 65, 67; XMDL 11, 14; X-ANN. 3; IXM 75, 81; M. MIX 13; XMDL 30, 32; UNL. 21 (inedito)>,

<X-TERMINATORS: X-M. 39>

SOLITARI

CABLE

mini (1a: SPEC. ASKANI'SON, 2a: M.MAG. 13-14)

1a S. (-1: WO. 101, 1-8: M. MINI 19-21, 9-11: 24, 12-14: 25, 15: 24, 16: WO. 76, 17-19: XMDL 15, 20: WO. 78, 21-28: 81-88, 29-31: M. CROSSOVER 19 /30-31, 2a st.: WO. 88, 90/, 32: WO. 89, 33: 91, 34: D.H. 41, 35: F.Q. 2a S. 155, 36-42: WO. 93-99, 43-44: 102, 45-46: XMDL 40, 47: WO. 103, 48-50: M. MIX 22, 51-62: WO. 108-118, 63: M. MIX 27, 64-70: WO. 119-126, 71: IXM 121, 72-74: M. CROSSOVER 29, 75: WO. 127, 76: M. MINI 39, 77-78: WO. 128-129, 79-86: 131-138, 87-97: 140-150, 98-99: 152-153, 100 /1a st.: 154, 2a st.: 158/, 101-103: 155-157, 104-107: 159-162);

CABLE & D.P.: serie inedita

one-shot: CABLE/PR. (BATT. DEL MILL. 7), CABLE/M.M. '98 (BOOKSTORE 21), '99 (inedito), WO./CABLE: GUNS AND GLORY (WO. 130)

M/CP (90-98: inediti)

Apparizioni:

<C.A.: M.EX. 15; C.A.T. 40>, <CICLOPE: IXM 133-134, 136>, <CONTEST OF CHAMPIONS 2a: WIZ 56>, <D.P.: 22, 61 (inediti)>, <EX.: WO. 39, 0>, <GAMBIT & BISHOP: 4-6 (inediti)>, <HULK: D.H. 41, 51>, <M.M./ BASTION '98: BOOKSTORE 32>, <MOTORMOUTH: 6-9 (inediti)>, <N.W.: M. MINI 4>, <NOMAD: 20 (inedito)>, <N.M./X-FO.: SPEC. N.M.; X-M. 44-46; S. MAG. 41; X-M. 47; M. MINI 1-3; X-FO. 0; M. MINI 4; X-FO. 1-10; IXM 60; X-FO. 11; M. MEGA 3; WO. 66; M. CROSSOVER 9; X-FO. 16-17; X-UNIV. 1-6; XMDL 18, 20-22, 24; IXM 84-85; XMDL 25, 27-28, 31-33; IXM 92; XMDL 35-37; WIZ 36; IXM 97-98; XMDL 57; X-FO2 1-6 (inediti)>, <SHADOW RIDERS: 2-4 (inediti)>, <TEMPESTA: M. MIX 13>, <U.R.: X-FO. 2>, <WAR M.: 1a S. 1-3 (inediti)>, <WEAPON X: WO. 169-171, 175-177>; <WO.: WO. 36-38; P.EX. 34; WO. 76, 121>, <X-F.: S.MAG. 42; M. MINI 1-3, 5; IXM 60; WO. 66>, <X-MAN: WO. 88; M. CROSSOVER 19; WO. 103; M. MIX 27; 56-57 (inediti)>, <X-MEN: S.MAG. 42; M. MINI 1, 3, 5; IXM 46; XMDL 3; IXM 60; X-FO. 11; WO. 66; IXM 67, 72, 75; M. MIX 13; F.Q. 2a S. 155; X-MEN '96 (inedito); IXM 108; M. MEGA 11; Unl. 23 (inedito); WO. 125-126; IXM 121-122; M. MINI 39; IXM 123, M. MIX 37; IXM 126-130; WIZ 71; XMDL 74; IXM 131-135, 137, 205-207>

DEADPOOL

Mini (1a: 1-4: M. MIX 4-7, 2a: 1-4: VENOM 35-38);

serie (-1: A.F./D.P. 0, 0: WIZ 40, 1-5: A.F./D.P. 1-4, 6-56: inediti, 57-60: XMDL 97-99, 61-69: inediti)

CABLE & D.P.: serie inedita

X-MEN UNL. 28/2: M. MIX 36);

one-shot: DEVIL/ D.P. '97 (M. CROSSOVER 24), D.P./ WIDDLE WADE (inedito)

Apparizioni:

<AGENT X: 13-15 (inediti)>, <CONTEST OF CHAMPIONS 2a: WIZ 56-57>, <GAMBIT: XMDL 71>, <H.F.H.: 1a S. 10-11 (inediti)>, <IDENTITY DISC: 1-5 (inediti)>; <NOMAD: M. MINI 8>, <N.M./ X-FORCE: X-FO. 0-1, 3, 6-7, 9-10, 13-15; XMDL 21-22, 28; X-FO. 2a S. 4 (inedito)>, <P.N.: 3a S. 23 (inedito)>, <SECRET DEFENDERS: 15-17 (inediti)>, <S.SA.: 23, 30 (inediti)>, <VEND.: 1a S. 366/2 (inedito)>; <WO.: WO. 77; IXM 80; WO. 135-136, 139>

DOMINO

1a mini (1-3: inedita), 2a (1-4: inedita);

storia breve su X-FO. '95 (WO. 87)

Apparizioni:

<CABLE: M.MAG. 13-14; M. MINI 20-21, 24; XMDL 15; WO. 78, 81-88; M. CROSSOVER 19; WO. 91, 93-97, 112-113; IXM 121; M. CROSSOVER 29; WO. 127, 134-136; SOLDIER X 11 (inedito)>, <CABLE & D.P.: 7-10 (inediti)>; <CIVIL WAR: X-MEN: IXM 203-205>, <CONTEST OF CHAMPIONS 2a: WIZ 56-57>, <NOMAD: 2a S. 20 (inedito)>, <N.M./X-FO.: X-FO. 5, 7-9, 12-15, 17; X-UNIV. 1-6; XMDL 18, 24-28, 30-34, 39; IXM 97-98; XMDL 44-45, 47, 53-64, 66, 73-75, 77, 80, 83, 85; X-FO. 2a S. 1-4, 6 (inediti)>, <WEAPON X: WO. 169-171, 174-177>; <X-MEN: IXM 72; X-MEN '96, XU 23 (inediti); IXM 144>

MAVERICK

X-Men 10-11/2: IXM 56

serie (1-12: inedita);

one-shot: M. MIX 16)

Apparizioni:

<WEAPON X: WO. 169-171, 174-177, 184, 186-188>; <WO.: WO. 60-61, 64, 144, 147>, <X-MEN: IXM 51; WO. 57; XMDL 10; M. MIX 18; WO. 144>

QUICKSILVER

Serie (1-3: M. MIX 21, 4-9: C.A.T. 48-53, 10: M. CROSSOVER 25, 11-12: M. MIX 24, 13: C.A.T. 54)

Mini: SON OF M: 1-6: WO. 203-206

H.F.H./ QU. '98 (M. MIX 24)

X-MEN UNL. 24: WIZ 55

Apparizioni:

<A.M.: CAV.MARVEL 13>, <C.A.: C.A.T. 85-86>, <CONTEST OF CHAMPIONS 2a: WIZ 56>, <COSA: THING 3 (inedito)>; <DAZZ.: 32 (inedito)>, <D.S.: 2a S. 55 (inedito)>; <ERCOLE: KA-ZAR 1a S. 1/2 (inedito)>, <F.Q.: FF World greatest mag. 8, 11 (inediti); F.Q. 1a S. 170; SPEC. EV. 53>, <H.F.H.: M. MIX 24>, <HOUSE OF M: M: MINI 69, 71-72>; <HULK: U.R. 1a S. 186; 1a S. 279 (inedito)>, <INFINITY ABYSS: M. MIX 48>; <I.: F.Q. 1a S. 176, 179-184, 192; S. MAG. ORO 1; P. SPEC. 3; F.Q. 2a S. 83, 144>, <MAGN.: WIZ 50-52; IXM 126-129>, <M. UNIVERSE THE END: M. MIX 51>; <NAMOR: 1a S. 58-59 (inediti)>; <N.M./X-FO.: XMDL 63>, <ORDER: 3, 5-6 (inediti)>; <P.N.: 3a S. 42 (inedito); SPEC. EV. 53>; <THOR: THOR 1a S. 14, 23, 33>, <T.B.S.: 57-58 (inediti)>, <THUN.: 10, 24 (inediti)>; <TORCIA UMANA: F.Q. 1a S. 29>, <VEND.: THOR 1a S. 25-29, 31-40, 42-46, 48, 50-59, 65, 90-99, 101-115, 120, 135-136, 163, 197-198, 231, 234-236; U.R. 2a S. 4-6, 8, 14-17, 20, 22; P. BOOK 1; @ 12 (inedito); C.A.VEND. 27-28, 30, 81; VEND. 9, 12, 14; XMDL 9; VEND. 21-23; 1a S. 377-378 (inediti); I.M.VEND. 1-2; 1a S. 383 (inedito); I.M.VEND. 3, 7-9; M. TOP 10; @ 19/2 (inedito); I.M.VEND. 10-13, 15-16; 1a S. 397 (inedito); I.M.VEND. 17-18; M. MEGA 8; C.A.T. 34; UNP. 6 (inedito); I.M.VEND. 32-35; M. CROSSOVER 25; I.M.VEND. 55-56, 68-72; THOR 3a S. 37-39, 42, 46, 48, 51, 77>, <V.C.O.: 34-36 (inediti); VEND. 5-8; M.EX. 8-9; 83 (inedito)>, <VISIONE E SCARLET: 2a S. 5-8, 10-11 (inediti)>; <WO.: WO. 0>, <X-F.: X-M. 20-21; X-FO. 3-5; D.H. 10; X-FO. 7-10; XMDL 2-3, 5; IXM 60; X-FO. 12-15; M. CROSSOVER 9; X-FO. 17; X-UNIV. 3; XMDL 145-146>, <X-MEN: C.A. 1a S. 6-10, 13, 29, 44-46, 63; WIZ 48; IXM 137-138; XMDL 94; IXM 158, 177>

SABRETOOTH

Mini (1-4: M. MINI 17-18), SABR./MYSTIQUE (1-4: inediti), MARY SHELLEY OVERDRIVE (1-4: inediti);

one-shot: DESIGNER GENES (M. MINI 14), HOMICIDIAL TENDENCIES (inedito);

SPECIAL (M. MINI 29);

M/CP (133-136: inediti);

M/FAN2 (6: inedito);

M/SH3 (10: inedito);

X-MEN UNL. (33: WO. 151, 40: M. MON.ED.: X-MEN)

Apparizioni:

<ALFIERE: IXM 135>, <BATTLETIDE: S.MAG. 40-41>, <DARKHOLD: 3-4 (inedito)>, <D.P.: XMDL 97, 99; 61: inedito>; <DEVIL: F.Q. 2a S. 45>, <GAMBIT: M. MIX 29, 31>, <IDENTITY DISC: 1-5 (inediti)>; <LIC.: GHOST 1 JUMBO>, <LUKE E P.D.A.: M. MINI 18; URDL 31; 78, 84 (inediti)>, <MAGN.: M. MEGA 20>, <M. CONTRO DC 3: BATT. DEL SEC. 17-18>, <MAV.: 6-7 (inediti)>, <N.M./ X-FO.: X-M. 42, 45-46; M. MINI 29; XMDL 18, 20-22>, <P.N.: M/CP 148 (inedito); SPEC. EV. 53>, <POWER PACK: 27 (inedito)>, <P.D.A.: S.C. 1a S. 49>, <S.H.: 2a S. 30 (inedito)>; <THOR: THOR 2a S. 20>, <U.R.: U.R. 3a S. 71, 78; SPEC. U.R. 3>, <WEAPON X: M. MEGA 27; WO. 163-167, 169, 171, 174, 176-177, 188-189>; <WO.: WO. 10, 36-38, 40-41, 43-45, 58-61, 65, 78, 82, 101, 108-110, 127, 141-143, 145-147, 152-153, 155-157, 163, 184-189, 208>, <X-F.: X-M. 12, 42, 44; XMDL 25-28; M. MEGA 8; IXM 86; M. MINI 30; XMDL 32, 34, 36-38, 44; 142: inedito>, <X-MEN: S.MAG. 9; IXM 22-23, 26-28, 37, 39, 51; WO. 57; XMDL 10; IXM 67; XMDL 11-12; IXM 68-69; M. MINI 29; XMDL 13; IXM 70; X-MEN ANN. 1; IXM 72; XMDL 19, 21; UNL. 17 (inedito); IXM 126, 134; XMDL 100; IXM 167, 185-186, 202- 203, 205-207>

X-MAN

Serie (-1: WO. 101, 1-4: M. MINI 26, 5-11: WO. 81-87, 12: XMDL 25, 13: WO. 88, 14: M. CROSSOVER 19, 15-17: WO. 89-91, 18: XMDL 29, 19-23: WO. 92-96, 24: U.R. 3a S. 233, 25-28: WO. 97-100, 29-33: 103-106, 34-36: XMDL 44-46, 37-44: 48-55, 45-47: M. MIX 27, 48-49: XMDL 56, 50: 58-59, 51-57: inediti, 58: XMDL 62, 59: IXM 122, 60-62: inediti, 63-66: M. MIX 39, 67-70: 35, 71-75: 40),

@ ('96 /1a st.: M. MIX 17, 2a st.: WO. 97/, '97: WIZ 37, X-MAN/HULK '98: D.H. 67-68);

one-shot: THIS CURE, THIS CURSE (inedito)

Apparizioni:

<CABLE: M. CROSSOVER 19; M. MIX 27; M. MINI 39>, <EX.: XMDL 25>, <GEN. X: XMDL 58>, <MAXIMUM SECURITY: M. CROSSOVER 31>, <N.M./X-FO.: WO. 92>, <U.R.: U.R. 3a S. 233, 240>, <VEND.: I.M.VEND. 18>, <X-MEN: IXM 75; M CROSSOVER 20; M. MEGA 8; M. CROSSOVER 21; WO. 125-126; IXM 121-122; M. MINI 39; WO. 128; IXM 123; Unl. 32 (inedito)>

X-MEN

 

BESTIA

Am. Adv. 2a S. (11-16: C.A. 1a S. 71-76, 17: ristampa);

mini: Bestia (1-3: inedita), Bestia e Dazz. (1-4: inedita), Bestia e l'U.R.: Mutant Agenda (M. MINI 15), Bestia e W.M.: M. MON.ED.: X-MEN

M/CP (85-92: ZONA M 1-5);

M/FAN (24, 32, 50: inediti)

X-MEN UNL. 1a S. 36: IXM 156, 2a S. 8: 185, 10: 195

Apparizioni:

<ALFIERE: M. MAG. 16>, <ALIAS: 100% M.: ALIAS 5>; <A.F.: 1a S. 111 (inedito)>, <A.M.: CAV.M. 13>, <CABLE: WO. 76; XMDL 15; WO. 78, 136, 140, 142, 145>, <CABLE & D.P.: 6-10 (inediti)>; <CAMP.: F.Q. 1a S. 189>, <C.A.: C.A. 1a S. 86-87, 95; THOR 1a S. 220; U.R.S. 23-26; U.R. 2a S. 51; C.A.VEND. 4; 1a S. 259 (inedito); C.A.VEND. 10; M/FAN 32 (inedito); C.A.T. 86>, <C.M.: F.Q. 1a S. 193-194; P. BOOK 1>, <C.D.L.: 3a S. 41, 43-44 (inediti)>, <CICLOPE: XMDL 85>; <CIVIL WAR: X-MEN: IXM 203-205>; <C.D.: ST/2 18, 3a S. 1-3 (inediti)>, <CODE OF HONOR: BOOKSTORE 25>, <CONTEST OF CHAMPIONS 1a: F.F.O. 5; 2a: WIZ 56>, <COSA: THOR 1a S. 209; F.Q. 1a S. 258; M/TO 75, 78 (inediti)>, <DAMAGE CONTROL: 3a S. 4 (inedito)>, <DARK ANGEL / HELL'S ANGEL: 1 (inedito)>, <DA.: 30 (inedito)>, <DAZZ.: WO. 13-17; 5, 21, 42 (inediti); IXM 139>, <DEATH'S HEAD 2: 2a S. 3-4 (inediti)>, <DEVIL: U.R. 1a S. 272-279; U.R. 2a S. 47>, <DIE CUT: 1-4 (inediti)>; <DIF.: DIF. 8, 15; A.A.C. 21, 25-31, 34-37, 41-46; 1a S. 126-152 (inediti); ORDER: 5-6 (inediti)>, <D.S.: DIF. 12>, <ERCOLE: 3a mini 1 (inedito)>, <EX.: XMDL 6-7; WO. 63; M. MIX 26>, <EXILES: XMDL 127>; <FALLEN ANGELS: 3 (inedito)>, <F.Q.: F.Q. 1a S. 22, 31, 39; F.Q. 2a S. 61/X-M. 1; F.Q. 2a S. 2, 108, 126-128>, <GAMBIT: M. MIX 31; XMDL 70>, <GEN. X: WIZ 26>, <GHOST: 2: AAC 43-44, 47>, <HELLCAT: 3 (inedito)>, <HOUSE OF M: M. MINI 69, 72>, <HULK: H.D. 36; @ 11, 1a S. 277-279 (inediti); F.Q. 2a S. 85>, <ICEMAN: 1a S. 4 (inedito); IXM 152>, <INFINITY WAR: MCP 18-22, 24>, <I.M.: DEVIL 33, 78; U.R. 1a S. 275-276; U.R.S. 16; @ 8 (inedito); I.M.VEND. 15, 85>, <LUKE E P.D.A.: 110 (inedito)>, <M. HOLIDAY 1994: ULTIMATE CHRISTMAS COLLECTION>, <M. S. SPEC.: 1 (inedito)>, <M. TREASURY EDITION: 13 (inedito)>, <M. UNIVERSE THE END: M. MIX 50-51>, <MISS M./ BINARY: F.Q. 1a S. 231; IXM 3>, <MYS-TECH WARS: 1-3 (inediti)>, <NAMOR: F.Q. 1a S. 59>, <N.W.: N.W. 2; M/CP 160/4 (inedito)>, <NIGHTCRAWLER: WO. 194, 199>, <N.M./X-FO.: X-MARVEL 43-44; M. MINI 1-3; IXM 60; X-FO. 11; WO. 66; X-UNIV. 4; XMDL 20, 22, 25; N.M. 2a S.: XMDL 110, 117, 119, 128-129, 132-133, 137-138, 140>, <P.N.: F.Q. 1a S. 250-251>, <POWER PACK: 27, 35 (inediti)>; <PR.ST.: X-MEN SPOTLIGHT OF STARJAMMERS 2 (inedito)>; <ROGUE: IXM 181>; <ROM: 65-66 (inediti)>; <SECRET WAR: M. MEGA 36>, <SENTRY: WIZ 74>; <S.S.: S.S. 2a S. 6; F.Q. 2a S. 157>; <SLEEPWALKER: 18 (inedito)>; <S. VILLAIN TEAM-UP: THOR 1a S. 204; F.Q. 1a S. 188>; <THOR: THOR 1a S. 14, 223; THOR 2a S. 23, 57>; <THOR CORPS: C.A.T. 20>; <U.R.: U.R. 1a S. 14; WIZ 35; U.R. 1a S. 120, 178, 254; U.R.S. 41; PUN. 1a S. 39; S.MAG. 23; U.R. 3a S. 76; M. MINI 15; U.R. 3a S. 250>; <VEND.: THOR 1a S. 8, 65; CA.VEND. 33; THOR 1a S. 73, 163-174, 197-199, 201-218, 228-229, 231-233, 235, 239; U.R.S. 41-43; U.R. 2a S. 1-6, 8-9, 11-17, 19-20, 22-23; S.MAG. ORO 3; S.MAG. 2, 5-6; S.MAG. ORO 1-2; S.MAG. 23, 25; SPEC. VEND. 1; S.MAG. ORO 4; 1a S. 203-208 (inediti); C.A.VEND. 33; SPEC. VEND. 1; C.A.VEND. 1-2; @ 11 (inedito); C.A.VEND. 18, 24; @ 13 (inedito); S.S. 1a S. 30; @ 17 (inedito); VEND. 2; S.MAG. 38; SPEC. E.W. 2; VEND. 9-10; M. TOP 10; M. CROSSOVER 28; I.M.VEND. 32-35; THOR 3a S. 4; I.M.VEND. 45, 62; THOR 3a S. 48, 75-77, 85-87>; <V.C.O.: S.MAG. 30, 39; I.M.VEND. 5>; <WO: WO. 48; IXM 80; WO. 81, 143-147, 181, 183, 192-193, 197>; <W.M.: MCP 39-44/2 (inediti); ZONA M 7-8; 13, 23-24, @ 2, 25 (inediti)>; <X-F.: X-M. 1-18, 21, 23-24, 26-38, 41-47; S.MAG. 41; X-M. 47; SPEC. ATLANTIDE ATTACCA; SPEC. X-F.; IXM 44-47; P.EX. 33; M. MINI 1-3; IXM 48; M. MINI 5; IXM 48-49; SPEC. X-MEN ESTATE; XMDL 3; WO. 66; IXM 86; 2a S.: M. MON. ED.: X-MEN>; <X-MEN: IXM 81-82; C.A. 1a S. 1-36; U.R. 1a S. 45; C.A. 1a S. 37-48, 50-70; IXM 124; XMDL 68-75, 77-83; HY 16-22: inediti; C.A. 1a S. 116; THOR 1a S. 214-215; JOHN BOLTON COLL. 2; THOR 1a S. 219-221; ET. 29; U.R. 2a S. 2-3; JOHN BOLTON COLL. 2; MARVEL 2; SPEC. X-MEN 1; U.R. 3a S. 15-20, 28-29; IXM 6, 21, 38, 43; S.MAG. 42; M. MINI 3; IXM 46; SPEC. X-MEN ESTATE; IXM 50-51; WO. 57; XMDL 1; IXM 54-55, 52, 56-58; XMDL 3; IXM 60; X-FO. 11; WO. 66; XMDL 4; IXM 61; XMDL 5; IXM 63-64; XMDL 8; IXM 65-66; XMDL 10; IXM 67; XMDL 11-12; IXM 69; X-MEN ANN. 1; XMDL 13; X-MEN ANN. 1; IXM 70-71; XMDL 14; IXM 72, 75; XMDL 18; IXM 76; XMDL 19-20; IXM 77; XMDL 21; M. MIX 18; M. MINI 29; IXM 79-82, 85, 87-88; X-MEN '96 (inedito); XMDL 31-32; IXM 90-91; XMDL 34-36; WIZ 28; IXM 93-94, 96, 99-102, 104-109; M. MON.ED.: X-MEN; UNL. 21 (inedito); IXM 114, 121; M. CROSSOVER 29; WO. 127; IXM 122; M. MINI 39; WO. 128; IXM 123-124; M. MIX 37; IXM 126-130; XMDL 74; IXM 132-136, 138; XMDL 83-85; IXM 141-142; BOOKSTORE 86; XMDL 88; IXM 144, 146; BOOKSTORE 88; IXM 148-151, 156-157; XMDL 100-101; IXM 159, 161-164, 171, 176-178, 180; XMDL 121-131; IXM 186, 188; XMDL 132-141; IXM 194-198, 200-207>

 

DAZZLER

serie: 1-4: WO. 13-21, 5-42: inediti

G.N.: THE MOVIE: S. COM. 19-21

mini: Bestia e Dazzler: 1-4: inedita

CL. X-MEN: 37: S.MAG. 30, 38: 24

X-MEN UNL. 32: IXM 139

M/FAN: 38: inedito

Apparizioni:

<A.F.: 1a S. 61 (inedito)>; <C.D.L.: M/FAN 38 (inedito)>; <C.D.: ST2 9 (inedito)>; <D.P.: 67 (inedito)>; <EX.: WO. 206-210>; <F.Q.: U.R. 2a S. 32-33>; <GUERRE SEGRETE 2e: F.Q. 2a S. 57>; <HOUSE OF M: M: MINI 69>; <N.M./X-FO.: N.M. 22-23; BATT. DEL MILL. 2; XMDL 32-33>; <U.R.: U.R. 2a S. 4, 56>; <VEND.: C.A.VEND. 2, 10>; <X-MEN: U.R. 3a S. 12-13, 32-33; IXM 21, 23-26; SPEC. X-MEN vs F.Q.; SPEC. X-MEN vs VEND.; IXM 27-39; SPEC. X-MEN 5; IXM 40; SPEC. X-MEN 6; IXM 51, 57, 79, 139-140>

 

LONGSHOT

Mini (1-6: X-M. 1-7);

one-shot: LONGSHOT (inedito);

M/CP (43: X-M. 19)

M/FAN2 (4-5: inediti)

Apparizioni:

<EXILES: XMDL 143-146>; <M. UNIVERSE THE END: M. MIX 51>; <N.M./X-FO.: XMDL 2; BATT. DEL MILL. 2; XMDL 31-33>; <PUN.: 2a S. 18 (inedito)>; <X-MEN: S.MAG. 19; IXM 24-26; SPEC. X-MEN vs F.Q.; IXM 27-35, 37-39; SPEC. X-MEN 5; IXM 40, 51, 57>

 

MAGNETO

Mini: 1-4: M. MIX 15, MAGNETO REX: WIZ 50-52, DARK SEDUCTION: IXM 126-129

CL. X-MEN: 12: J.C. COLL. 1, 19: 2

X-MEN UNL.: 3: XMDL 8-9, 11: IXM 85, 24: WIZ 55, 36: M. MEGA 28

X-F. @ 4: IXM 0

Apparizioni

<A.F.: C.A.VEND. 45>; <CABLE: M. MINI 39>; <CAMP.: F.Q. 1a S. 189>; <C.A.: THOR 1a S. 195; C.A.VEND. 79; VEND. 4>; <C.N.: U.R.D.L. 33>; <DIF.: H.D. 9-10>; <EX.: XMDL 121-124, 127-130; M. MEGA 35>; <F.Q.: F.Q. 1a S. 100-102; SPEC. EV. 53>; <GEN. X: M. MINI 31>; <GUERRE SEGRETE 1e: SPEC. GUERRE SEGRETE 1-3; 2e: F.Q. 2a S. 54, 61-63>; <HEROES FOR HOPE: inedito>; <HOUSE OF M: M. MINI 69, 71-72>; <HULK: D.H. 122>; <I.: THOR 1a S. 61-62>; <I.M.: I.M.VEND. 85>; <M. CONTRO DC 3: BATT. DEL SEC. 17-18>; <N.M.: N.M. 17, 19-20, 22-23; X-M. 15-19, 22, 24, 26, 28-30, FALLEN ANGELS: 1-2 (inediti); X-M. 31-40, 42; X-FO. 15; M. CROSSOVER 9; XMDL 63>; <P.N.: 3a S. 28, 48-49 (inediti); SPEC. EV. 53; COM. U.S.A. 20>; <QU.: C.A.T. 54; WO. 205-206>; <S. VILLAIN TEAM-UP: F.Q. 1a S. 188>; <THOR: THOR 1a S. 14>; <U.R.: U.R. 3a S. 113; M. MEGA 21; M. CROSSOVER 42>; <VEND.: THOR 1a S. 57-59, 65, 120-121; DEVIL 100; P. BOOK 1; M.EX. 3; VEND. 4; M. MEGA 8; THOR 3a S. 77, 96>; <V.C.O.: C.A.VEND. 79; M.EX. 3; VEND. 5-6>; <VISIONE E SCARLET: 2a S. 6, 12 (inediti)>; <WO.: WO. 23>;

<X-F.: X-M. 11; M. CROSSOVER 9>; <X-MEN: WIZ 62-63; C.A. 1a S. 1-2, 6-10, 13-14, 19-20, 44-46, 54-56, 66-67; XMDL 68-72, 78-80; HY 20-22 (inediti); C.A. 1a S. 128; THOR 1a S. 220-221; ET. 29; U.R. 3a S. 33, 35-36, 48; IXM 13, 16-18, 21; S.MAG. 19; IXM 22-23, 26; SPEC. X-MEN vs F.Q.; SPEC. X-MEN vs VEND.; IXM 41, 45, 47, 50; XMDL 4, 8; IXM 65, 69, 76; XMDL 22; IXM, 100, 102, 103-104, 107, 111; WIZ 48; IXM 112-114, 122; M. MINI 39; WO. 128; IXM 123-124; M. MIX 37; IXM 134, 137-141, 171-173>

 

ROGUE

Mini: 1a /1-4: M. MIX 1-3/, 2a /1-3: IXM 143-145, 4: 147/

Serie: 1-6: IXM 181-184, 7-12: 187-192

X-Men Unl.: 11: IXM 85, 24: WIZ 55, 30: IXM 138, 31: 140, 38: WO. 170

M/FAN: 35, 38, 60: inediti

M/SH3: 2: inedito

Apparizioni:

<ALFIERE: IXM 135>; <CABLE: WO. 140>; <CABLE & D.P.: 9-10 (inediti)>; <C.D.L.: 3a S. 41 (inedito)>; <CONTEST OF CHAMPION 2a: WIZ 53, 56-57>; <DARK ANGEL / HELL'S ANGEL: 1-2, 5, 10 (inediti)>; <DA.: 30 (inedito)>; <DAZZ.: 22-24, 27-28, 38 (inediti)>; <DEATH'S HEAD 2: 2a S. 1-4 (inediti)>; <D.S.: 3a S. 1 (inedito)>; <GAMBIT: WIZ 1-4; M. MIX 28-29, 31, 34; XMDL 69-70>; <GEN. M: WO. 197>; <HOUSE OF M: M. MINI 70-72>; <MAGNETO: M. MIX 15; WIZ 50-52>; <MAXIMUM SECURITY: M. CROSSOVER 31; XMDL 72>; <MISS M.: M/SH3 11/3 (inedito)>; <MYS-TECH WARS: 1-3 (inediti)>; <MYSTICA: WO. 196-197>; <P.N.: M. MIX 63>; <PUN.: 2a S. 18 (inedito)>; <ROM: 31-32, 65-66 (inediti)>; <SENTRY: WIZ 69>; <U.R.: U.R. 3a S. 330>; <VEND.: SPEC. VEND. 1; I.M.VEND. 40>; <WO.: WO. 107-108, 140>; <W.M.: 15 (inedito)>; <X-MAN: WO. 87>;

<X-MEN: U.R. 3a S. 44; IXM 4-6, 8-13; SPEC. X-MEN 3; IXM 14-17 (1a st.); SPEC. X-MEN 4; IXM 17 (2a st.)-26; SPEC. X-MEN vs F.Q.; SPEC. X-MEN vs VEND.; IXM 27-39; SPEC. X-MEN 5; IXM 40, 45, 47; M. SPEC. 1; IXM 50-51, 54-56; XMDL 1; IXM 57-58; XMDL 3; IXM 60; XMDL 4; IXM 61, 63-64; XMDL 8; IXM 65-66; XMDL 10; IXM 67; XMDL 10-12; IXM 69-72, 75-76; XMDL 19-20; IXM 78, 83, 85-86, 88-90; X-MEN '96 (inedito); IXM 90; XMDL 34-36; WIZ 28; IXM 93-94, 96, 99-100, 103-106, 109; M. CROSSOVER 27; WO. 115; IXM 110-111; WIZ 48; IXM 112-113; Unl. 23 (inedito); IXM 114, 117-118, 120-121; M. CROSSOVER 29; WO. 127; IXM 122; M. MINI 39; WO. 128; IXM 123-124; M. MIX 37; IXM 125-126, 128-130; M. MIX 36; XMDL 76; IXM 131-136; XMDL 84-87, 89-92; BOOKSTORE 93; XMDL 93-101, 103, 112-115; M. MIX 55; XMDL 116-120; IXM 178, 180, 185-186, 189-191; M. MIX 63; IXM 192-197, 200-207>

 

WOLVERINE

Saga: WO. 13-25, 27-31, 34-41; cronologia: WO. 56-57

1a S.: -1: WO. 101, 1-25: 1-25, 26: 53, 27-30: P. BOOK COLL., 31-57: WO. 26-52, 58-59: 56, 60-68: 58-65, 69-74: 67-70, 75: 0, 76-78: 71, 79-90: 73-78, 91-100: 81-89, 101: IXM 84, 102-114: 90-100, 115: IXM 97, 116: WO. 103, 117-118: IXM 98, 119-132: WO. 104-114, 133-144: 116-125, 145: 127, 146-147: IXM 122, 148-149: WO. 128-129, 150-169: 131-150, 170-174: 152-156, 175: /1a st.: 156, 2a st.: 157/, 176-182: 158-164, 183 / 1a: 165, 2a: 168 /, 184-186: 166-168, 187: 171

@: '95 -1a st.: WIZ 18, 2a st.: IXM 80-, '96 -1a st.: M. HITS 3, 2a st.: IXM 92-, '97: WO. 102, WINTER SPEC. '98: inedito, '99 -1a st.: WO. 139, 2a st.: WIZ 54-, '00: inedito, '01: WO. 151

2a S.: 1-12: WO. 172-180, 13-31: 184-197, 32: 199, 33-35: 198, 36-41: 200-203, 42-45: 207-210

ORIGINS: 1-5: 204-206

Mini: 1-4: SPEC. WO., con Kitty Pride: P. BOOK 2, con Ben Grimm: BEN GRIMM & LOGAN 1-3: F.Q. 2a S. 196-198, con Elek.: REDEMEER 1-3: M. Graphic Novel Spec., con Havok: MELTDOWN: P.EX. 6-9, con Hulk: 1-4: 100% M.: LA STORIA DI PO, 6 HOURS: 2; con P.D.A.: 1-4: inedita, con Pun.: DAMAGING EVIDENCE: M. MAG. 5-6, REVELATION: CAV. MARVEL 8-11, con Venom: VENOM 32-34, GIORNI DI UN FUTURO PASSATO: WIZ 38-40; ORIGIN: M. MINI 42-44; NETSUKE: 100% M.: WO. 1, SNIKT: 3; WO. / DOOP: XMDL 111-112; THE END: M. MINI 58-60, CLAWS (con G.N.): U.R. 3a S. 457-459

one-shot e G.N.: WO./D.B.: S.MAG. ORO 34, BLOODLUST: P.EX. 28, BLOODY CHOICES: S. COM. 20-21, EVILUTION: M. MINI 11, INNER FURY: WO. 50, JUNGLE ADVENTURE: P.EX. 12, KILLING: M.MAG. 2, RAHNE OF TERRA, KNIGHT OF TERRA: SPEC. WO.: ALTRIMONDI, con N.F.: SCORPIO CONNECTION: P.SPEC. 5, SCORPIO RISING: M. MINI 13, PATH OF THE WARLORD: WIZ 20, SHADOW SOCIETY: M. MIX 16, WO./N.: SPEC. M. CONTRO MALIBU, WO./BADROCK: BATT. DEL MILL. 1, WO./BALLISTIC e WO./WIT.: BATT DEL MILL. 5-6, HEARTS OF DARKNESS: A.A.C. 36, DARK DESIGN: WO. 72, BLACK RIO: WIZ 49, WO./CABLE: GUNS AND GLORY: WO. 130, SAUDADE: M.G.N.: Wo., WO./C.A.: 181-183, IN GLOBAL JEOPARDY: inedito

CL. X-MEN: 26-28, 32: J.B. COLL. 3

M/CP: 1-10: THE 'NAM 1-10, 29-31: WO. 11-12, 38-47: X-M. 13-17, 48-50: WO. 54, 51-53: X-M. 20-21, 54-61: THOR 2a S. 19-22, 62-63: X-M. 18, 64-71: 27-29, 72-84: 22-24, 85-99: WO. 34-45, 99 (2a st.)-100: 54, 101-104: 46-47, 105-112: 49-51, 113-116: 53, 117-122: 55, 123-130: inediti, 131: WO. 59, 132-136: M. MINI 12, 137-142: inediti, 150-151: WO. 72-73, 152-155: inediti

M/FAN: 24, 54-55: inediti, 2a S.: 2: U.R. 3a S. 219

M. HOLIDAY SPEC.: 2: S.MAG. 38

M/SH3: 6-8: inediti

M/TE: 26: WO. INTRO

M/TU 3a S.: 10: U.R. 3a S. 438

SECRET DEFENDERS: 1-3: D.S. 2

SHADOWS AND LIGHT 1a S.: 1: SPEC. SHAD. & LI., 2a S. 4: inedito

WIZARD WO.: 1/2: BOOKSTORE 42

X-MEN UNL. 1a S.: 26: IXM 124, 46: M. MEGA 30, 48: WO. 170, 50: 69; 2a S.: 5: WO. 199, 12: / 1a st.: 202, 2a st.: 207/

Apparizioni:

<ALFIERE: IXM 135>; <A.F.: S.MAG. 30; C.A.VEND. 3, 13, 16-18, 45; WO. 62; 1a S. 61, 74 (inediti); SPEC. A.F./WO.; 1a S. 110-111, 121 (inediti); A.F./D.P. 0>; <A.M. 3: Irremidiable A.M. 1-2 (inediti)>; <BLADE: 3a S. 5 (inedito)>; <CABLE: WO. 76, 127>; <CABLE & D.P.: 7-10 (inediti)>; <C.A.: C.A.SPEC. ESTATE; S. MAG. ORO 1; M.EX. 15; C.A.T. 86>; <C.D.L.: 1a S. 35, 3a S. 41 (inediti)>; <CICLOPE: XMDL 85, 87>; <CIVIL WAR: M. MINI 76-77>; <CODENAME: GENETIX: 1-4 (inediti)>; <CONTEST OF CHAMPIONS 2a: WIZ 56-57>; <COSA: M.T.O. @ 7, 96, 100 (inediti)>; <DAMAGE CONTROL: 2a S. 4 (inedito)>; DARK ANGEL / HELL'S ANGEL: 1, 5, 9-12 (inediti)>; <DA.: 30 (inedito)>; <DAZZ.: WO. 13-16; 38 (inedito)>; <D.P.: 27, 50 (inediti); XMDL 99; 61, 69 (inediti)>; <DEATH'S HEAD: 2a S. 3-4 (inediti)>; <DEVIL: F.Q. 2a S. 27, 54-55; 2a S. 54-55/2 (inediti)>; <D.R.: 1a S. 37 (inedito)>; <D.S.: 3a S. 1, 28, 33, 41 (inediti)>; <ELEK.: M. MEGA 12>; <ERCOLE: 3a mini 1, 4-5 (inediti)>; <EX.: WO. 68; M. CROSSOVER 11; X-UNIV. 6; WIZ 57>; <EXILES: M. MIX 52>; <F.Q.: F.Q. 2a S. 46, 105-107, 127, 138>; <FIRESTAR: 2-4 (inediti)>; <GAMBIT: M. MIX 28>; <GEN. M: WO. 200, 202>; <GEN. X: WIZ 12>; <GHOST: 1: THOR 1a S. 226-227, 229; 2: A.A.C. 31; VENOM 34; 68 (inedito)>; <GREAT LAKE AVENGERS: 2 (inedito)>; <H.F.H.: 1a S. 18-19 (inediti)>; <HOUSE OF M: M. MINI 69-72>; <HULK: U.R. 1a S. 192-194; F.Q. 2a S. 56; 1a S. 278-279 (inediti); D.H. 36, 49, 75>; <INFINITY GAUNTLET: ZONA M 2-5>; <INFINITY WAR: MCP 18-23>; <I.M.: I.M.VEND. 86>; <J2: 10 (inedito)>; <M. CONTRO DC 1: BATT. DEL SEC. 7-8, 10>; <M. UNIVERSE THE END: M. MIX 50-51>; <MAV.: 4 (inedito)>; <MAXIMUM SECURITY: M. CROSSOVER 31; XMDL 72>; <MICRONAUTI: 1a S. 37 (inedito)>; <MISS M./ BINARY: IXM 3>; <M.M.: M. MINI 39; X-51 10 (inedito)>; <MYS-TECH WARS: 1-4 (inediti)>; <MYSTICA: WO. 196-197>; <NAMOR: NAMOR 24-25; X-M. 36-38>; <NEW INV.: 6 (inedito)>; <N.F.: M. MINI 12; I.M. 1a S. 45; 2a S. 27-29 (inediti)>; <NIGHTCRAWLER: WO. 192-193, 199>; <N.M.: X-M. 47; X-FO.: XMDL 21, 90; N.M. 2a S.: XMDL 113, 133, 137-138; X-FO. 2a S. 4-6 (inediti); NEW X-MEN: XMDL 145>; <ORDER: 5-6 (inediti)>; <P.N.: 3a S. 41-44 (inediti); M. MIX 63; COM. U.S.A. 19-20>; <POWER PACK: 1a S. 19, 27 (inediti)>; <P.D.A.: S.C. 1a S. 50>; <PULSE: U.R. 3a S. 422, 425, 449-450>; <PUN.: PUN. 10; PWZ 19 (inedito); 100% M.: PUN. 2, 5>; <ROGUE: IXM 143, 192>; <ROM: A.A.C. 39; 65-66 (inediti)>; <SABR.: M. MINI 17-18>; <SECRET WAR: M. MEGA 33-34, 36>; <SENTRY: WIZ 69>; <S.H.: 1a S. 29 (inedito); F.Q. 2a S. 264>, <S.S.: 2a S. 52, 54-55 (inediti)>; <TEAM HELIX: 1-2 (inediti)>; <TEMPESTA: M. MIX 13>; <TERROR INC.: 9-10 (inediti)>, <T.B.S.: 57-58, 85 (inediti)>; <U.C.: 1a S. 1, 33 (inediti)>; <U.R.: PUN. 1a S. 35; U.R. 3a S. 81, 83; S.MAG. 14-15; M. MEGA 3; U.R. 3a S. 243; M. MEGA 21; U.R. 3a S. 429, 431, 435-436, 432, 439-440, 446-450, 452, 455>; <VEND.: SPEC. VEND. 1; C.A.VEND. 82; THOR 3a S. 45, 81-88, 91, 93-96>; <V.C.O./F.W.: M.EX. 14>; <VENOM: VENOM 32-34; U.R. 3a S. 389-393>; <WARHEADS: S.MAG. 33>; <WEAPON X: WO. 186-187; M. MEGA 27; WO. 179-181, 183-184>; <W.M.: 15 (inedito)>; <X-F.: M. MINI 2-3; SPEC. X-MEN ESTATE; M. MON. ED.: X-MEN; XMDL 146>; <X-MEN: C.A. 1a S. 114-115; M. MONSTER ED.

X-MEN 2; JOHN BOLTON COLL. 3; C.A. 1a S. 116; JOHN BOLTON COLL. 1; C.A. 1a S. 117; JOHN BOLTON COLL. 1; C.A. 1a S. 118; JOHN BOLTON COLL. 1; C.A. 1a S. 119; S.MAG. 28; C.A. 1a S. 120-122; JOHN BOLTON COLL. 1; C.A. 1a S. 123; M. MANIA 6; JOHN BOLTON COLL. 1; C.A. 123, 125-128; THOR 1a S. 210, 212-217; JOHN BOLTON COLL. 3; THOR 1a S. 219-220; BOOKSTORE 4; JOHN BOLTON COLL. 2; THOR 1a S. 219-221; ETERNI 29; U.R. 2a S. 2-3, 6-7, 9-10; JOHN BOLTON COLL. 2; U.R. 2a S. 10, 12-16, 18-19, 21-22, 25-27; JOHN BOLTON COLL. 2; U.R. 2a S. 27-28, 30; M. 1; S.MAG. ORO 1; BIZADV 27/3 (inedito); S.MAG. 18; M. 2; SPEC. X-MEN 1; XMDL 73; U.R. 3a S. 11-20; S.MAG. ORO 3; U.R. 3a S. 20-24, 26-36; S.MAG. ORO 4; SPEC. X-MEN 2; U.R. 3a S. 37-50; IXM 1-2, S.MAG. ORO 5; IXM 3; WIZ 32-33; IXM 5-6 (1a st.); S.MAG. 32; IXM 6 (2a st.)-8; F.F.O. 2; IXM 9-10, 14 (1a st.); F.F.O. 8; SPEC. X-MEN 3; IXM 14 (2a st.)-17 (1a st.); SPEC. X-MEN 4; IXM 17 (2a st.)-18 (1a st.), 21 (2a st.), 18 (2a-3a st.)-21 (1a st.); S.MAG. 19; IXM 21 (3a st.), 22-25; SPEC. X-MEN vs F.Q.; SPEC. X-MEN vs VEND.; S.MAG. 24; IXM 27-33; M. HITS 3; SPEC. E.W. 1; IXM 34-39; SPEC. X-MEN 5; S.MAG. 37; SPEC. X-MEN 5; IXM 41; SPEC. X-MEN 6; IXM 45; M. MINI 2-3; IXM 0, 46-48; SPEC. X-MEN ESTATE; IXM 50-51; WO. 57; XMDL 1; IXM 54, 52, 56-58; XMDL 3; IXM 60-64; XMDL 8; IXM 65, 72, 75; XMDL 18-20; M. MIX 18; IXM 80; XMDL 23-24; IXM 82, 84; XMDL 27-28; IXM 87; XMDL 31; IXM 88-89; XMDL 32; M. MEGA 11; X-MEN '96 (inedito); IXM 90; XMDL 33, 35; WIZ 28; IXM 92-93; M. MIX 18; UNL. 17 (inedito); IXM 98, 100-109; M. CROSSOVER 27; WO. 115; IXM 110-111; WIZ 48; IXM 112-116, 120-122; M. MINI 39; WO. 128; IXM 123-124; M. MIX 37; IXM 126, 128-130; M. MIX 36; XMDL 76; IXM 131, 133-137, 139-143; BOOKSTORE 86; IXM 144-147; BOOKSTORE 88; IXM 148-151, 154, 156-158; XMDL 100-101; IXM 159-160; XMDL 102-105; M. MEGA 29; IXM 161-166; XMDL 107-111; IXM 167-183; XMDL 123-131; IXM 184-186, 189-191; XMDL 132-141; IXM 192, 194-195, 198, 201, 203, 205-207>; YOUNG AVENGERS: M. MIX 64

 

X-MEN

Origini: C.A. 1a S. 39-49, 53-54, 56-61

UNC. X-MEN: -1: IXM 95, 1-34: C.A. 1a S. 1-36, 35: U.R. 1a S. 44, 36-48: C.A. 1a S. 37-49, 49-66: 51-70, 67-93: ristampe, 94-101: C.A. 1a S. 116-123, 102-104: 125-128, 105-112: THOR 1a S. 210-221, 113: ET. 29, 114: U.R. 2a S. 2-3, 115: 6-7, 116: 9-10, 117-118: 12-16, 119: 18-19, 120: 21-22, 121-122: 25-30, 123-126: M. 1-2, 127-128: SPEC. X-MEN 1, 129-142: U.R. 3a S. 11-24, 143-147: 26-32, 148-163: 34-50, 164-243: IXM 1-39, 244-247: SPEC. X-MEN 5, 248-256: IXM 40-42, 257-261: SPEC. X-MEN 6, 262-269: IXM 43-45, 270-272: M. MINI 1-3, 273-277: IXM 46-48, 278-280: SPEC. X-MEN ESTATE, 281-288: IXM 51-54, 289-290: 56, 291-293: 59, 294: XMDL 3, 295: IXM 60, 296: X-FO. 11, 297-299: XMDL 4-5, 300: IXM 62, 301-304: XMDL 7-8, 305-306: IXM 64-65, 307: VEND. 21, 308-315: IXM 67-69, 316-317: XMDL 13, 318-319: IXM 70-71, 320: XMDL 15, 321: IXM 72, 322-327: XMDL 18-22, 328: M. MINI 29, 329-331: XMDL 23-26, 332: IXM 84, 333-334: XMDL 27-28, 335: M. MEGA 8, 336: F.Q. 2a S. 155, 337: IXM 87, 338-344: XMDL 31-36, 345: IXM 94, 346: 96, 347-355: 99-104, 356-357: 106, 358-360: 108-109, 361: M. CROSSOVER 27, 362: WO. 115, 363-374: IXM 110-119, 375: 121, 376: WO. 127, 377-378: M. MINI 39, 379-380: IXM 123-124, 381-385: 126-130, 386-390: 132-136, 391-400: 138-145, 401-407: 147-152, 408: 154, 409-420: 156-161, 421-436: 164-171, 437-449: 175-179, 450-454: 182-184, 455-461: 186-188, 462-465: 190-193, 466-468: 196, 469-474: 198-199, 475-482: 202-207

@: 1-2: ristampe, 3: S.MAG. ORO 1, 4: 3, 5: 4, 6: 5, 7: S.MAG. 32, 8: F.F.O. 8, 9: SPEC. X-MEN 4, 10: S.MAG. 19, 11: 24, 12: SPEC. E.W. 1, 13: /1a st.: S.MAG. 37, 2a st.: SPEC. X-MEN 5/, 14: /1a st.: S.MAG. 42, 2a st.: IXM 45/, 15: /1a st.: M. MINI 5, 2a st.: IXM 0, 3a st.: 46, 4a st.: 0/, 16: /1a st.: XMDL 1, 2a st.: IXM 52, 3a st.: 56/, 17: /1a st.: XMDL 6, 2a st.: 4/, 18: /1a st.: X-MEN ANN. 1, 2a st.: M.MAG. 9/, '95 /1a st.: IXM 80, 2a st.: inedita/, '96 /1a st.: IXM 88, 2a st.: XMDL 30/, '97: WIZ 28, UNC. X-MEN/ F.Q. '98: M. MON.ED.: X-MEN, '99: inedito, '00: IXM 137, '01: BOOKSTORE 88

G.S. 1: C.A. 1a S. 114-115, 2: ristampa, 3-4: M: MONSTER ED. X-MEN 2

X-MEN: -1: IXM 95, 1-5: 50-51, 6-7: WO. 57, 8-9: IXM 54-55, 10-13: 57-58, 14: XMDL 3, 15: X-FO. 11, 16: WO. 66, 17-19: IXM 61, 20-25: 63-65, 26: XMDL 9, 27: IXM 66, 28-33: XMDL 10-12, 34: IXM 69, 35-36: XMDL 13, 37-38: IXM 70, 39: XMDL 14, 40-41: IXM 72, 42-47: 76-79, 48-52: 81-83, 53: 85, 54: M. CROSSOVER 20, 55: IXM 86, 56: M. CROSSOVER 21, 57-59: IXM 88-90, 60-65: 92-94, 66-69: 96-98, 70-72: 100-102, 73-75: 104-105, 76-79: 107-109, 80-81: M. CROSSOVER 27, 82: WO. 115, 83-92: IXM 110-118, 93-94: 120, -94 2a st.: 124-, 95-96: 121-122, 97: M. MINI 39, 98: WO. 128, 99: IXM 123, 100-102: 125-126, 103-104: 128-129, 105-106: 131, 107: 133, 108-116: 135-142, 117: 144, 118-126: 146-151, 127-131: 153-156, 132-134: 158-159, 135-141: 161-164, 142-143: 167, 144-154: 169-174, 155-156: 176-177, 157-160: 180-181, 161-165: 185-186, 166-174: 189-194, 175-176: M. MIX 63, 177-179: IXM 194-195, 180-181: 197, 182-186: 200-201 / 182-185/2: 201-202, 186/2: 205/ , 187-189: 202-203, 190-193: 205-207

@: 1: XMDL 1, 2: /1a st.: IXM 66, 2a st.: 62/, 3: /1a st.: X-ANN. 1, 2a st.: 3/, '95: IXM 76-77, '96, '97, X-MEN/F.Q. '98: inediti, '99: IXM 117, '00: M. MIX 36, '01: BOOKSTORE 86

X-MEN UNL. 1a S.: 1: XMDL 4, 2-4: 8-12, 5: X-ANN. 3, 6: XMDL 14, 7: WIZ 6, 8: IXM 78-79, 9: M. MIX 18, 10: IXM 81-82, 11: 85, 12: 87, 13: /1a st.: IXM 90, 2a st.: WIZ 29/, 14: IXM 91, 15: M. MIX 18, 16: IXM 94, 96, 17: inedito, 18: /1a st.: inedita, 2a st.: XMDL 47/, 19: IXM 130, 20-23: inediti, 24: /1a st.: inedita, 2a st.: WIZ 55/, 25: /1a st.: M. CROSSOVER 29, 2a st.: WIZ 57/, 26: /1a st.: WO. 128, 2a st.: IXM 124/, 27: XMDL 68, 28: /1a st.: XMDL 74, 2a st.: M. MIX 36/, 29: /1a st.: XMDL 76, 2a st.: 73/, 30: /1a st.: inedita, 2a-3a st.: IXM 138, 4a st.: IXM 137/, 31: /1a st.: XMDL 84, 2a-3a st.: IXM 139-140/, 32: /1a st.: IXM 139, 2a st.: WIZ 78, 3a st.: IXM 140/, 33: /1a st.: inedita, 2a st.: IXM 149, 3a st.: 148, 4a st.: XMDL 89, 5a-6a: WO. 151/, 34 /1a st.: IXM 148, 2a st.: 149/, 35 /1a st.: XMDL 100, 2a st.: WO. 170, 3a st.: IXM 151/, 36 /1a st.: IXM 156, 2a st.: M. MEGA 29, 3a st.: IXM 156/, 37: M. MEGA 29, 38: /1a st.: inedita, 2a st.: IXM 155/, 39: 1a: 181-182, 2a-3a: M. MEGA 29/, 40 /1a-2a: M. MON. ED.: X-MEN, 3a: IXM 173/, 41 /1a-2a-3a: Exiles, X-Statix/, 42 /1a: M. MEGA 29, 2a: IXM 166, 3a-4a: M. MEGA 30/, 43: /1a: M. MEGA 30. 2a: Lockheed/, 44-45: IXM 163, 46: / 1a-2a: M. MEGA 30/, 47 / 1a-2a: M. MEGA 30/, 48 /1a: WO. 170, 2a: Mystique/, 49: Nightcrawler, 50: WO. 169

2a S.: 1: M. MIX 52, 2: IXM 178, 3: inedito, 4 / 1a: IXM 179, 2a: inedita/, 5-7: inediti, 8 / 1a: IXM 184, 2a: 185/, 9: inedito, 10: IXM 195, 11: inedito, 12: WO. 202

EXTREME X-MEN: 1-4: XMDL 84-87, 5-19: 89-101, 20-35: 104-115, 36-39: M. MIX 55, 40-46: XMDL 116-120;

'01: BOOKSTORE 93

CLASSIC X-MEN: 1-12: JOHN BOLTON COLL. 1, 13-23: 2, 24: 3, 25: 2, 26-28: 3, 29: inedito, 30: JOHN BOLTON COLL. 2, 31-35: 3, 36: M. MINI 32, 37: S.MAG. 30, 38: 24, 39: 18, 40: WIZ 35, 41-43: IXM 57-58, 44: S.MAG. 35, 45-110: ristampe

HYDDEN YEARS: 1-8: XMDL 68-75, 9-15: 77-83, 16-22: inediti

ASTONISHING X-MEN: 1a S: XMDL 16-17; 2a S.: WO. 125-126; 3a S.: 1-12: XMDL 121-131, 13-16: 143-146

mini: X-MEN E CLAN D.: M. MIX 12, X-MEN E A.F.: /1a: SPEC. X-MEN 3, 2a: WIZ 32-33/, X-MEN E I MICRONAUTS: F.F.O. 2, X-MEN VS. F.Q.: SPEC. X-MEN CONTRO F.Q., X-MEN VS. VEND.: SPEC. X-MEN CONTRO I VEND., X-MEN & WI.: 1-2: S.MAG. ORO 36-37, 3-4: 39-40, LA COVATA: IL GIORNO DELL'IRA: M. MIX 14, LIBERATORS: M. MIX 30, SOLE NERO: M. MIX 37, CHILDREN OF THE ATOM: WIZ 58-63, SEARCH FOR CYCLOPS 1-3: IXM 133-134, 4: 136, X-MEN FOREVER: 71-77, X-TREME X-MEN: SAVAGE LAND: XMDL 88; X-TREME X-MEN: X-POSE 1-2: XMDL 102-103; F.Q. / X-MEN: M. Crossover 40, THE END vol. 1: M. MINI 61-63, vol. 2: 66-68; PHOENIX: ENDSONG: XMDL 132-136; DEADLY GENESIS: XMDL 137-142, 198: IXM 195-200, CIVIL WAR: X-MEN: 203-205, FIRST CLASS: 207

Serie e mini individuali: Alfiere (1a: M.MAG. 15-16, 2a: M. MIX 23; serie: 1-14: inediti, 15: IXM 133, 16: 135), Arcangelo e Psylocke: M. MIX 20, Chamber: 1-4: inedita, Ciclope: XMDL 85-87, Ciclope e Fenice (AVVENTURE DI CICLOPE E FENICE, LE NUOVE AVVENTURE DI CICLOPE E FENICE), Gambit (1a: WIZ 1-4, 2a: 1-4, inedita, serie: 1/2: WIZ 51, 1-7: M. MIX 28-29, 8-9: 31, 10-14: 34, 15-19: XMDL 69-72, 20-24: 74-77, 25: 81, '00: 73), Gambit e Alfiere: 1-6: inedita, Iceman: 1a /1-4: inedita/, 2a /1-4: IXM 152-154/, Kitty Pryde (Mekanix): 1-4: XMDL 101-103, 5-6: 105-106, Nightcrawler: 1a: X-MA. 9-12, 2a: XMDL 93-96, 5-6: WO. 199/, Tempesta: M. MIX 13/ (co-protagonista con P.N. di M/TU 1a S. 100 /WIZ 14/ e con S.H., Wasp e Tigra della G.N. ALADDIN EFFECT /S. COM. 15-16/), Wo. e Kitty Pryde: P. BOOK 2, Wo. e Havok: P.EX. 6-9, Wo. e Gambit: WIZ 14-16

G.N.: DIO AMA, L'UOMO UCCIDE: S. COMICS 1-3

one-shot: X-MEN VS. MEFISTO: S.S. 1a S. 29-30, ARCANGELO: albetto, COLOSSO: inedito, HEROES FOR HOPE: inedito, /articolo su IXM 57/, X-MEN AND TEEN TITANS: S.MAG. 4, X-MEN ALPHA: M. TOP 8, OMEGA: 9, X-MEN PRIME: IXM 75, ONSLAUGHT: EPILOGUE: 91, X-MEN VS. NEW EXILES: SPEC. M. CONTRO MALIBU, MAGNETO WAR: WIZ 48, X-MEN 1/2: BOOKSTORE 65, DECLASSIFIED: M. MIX 36, DECIMATION: HOUSE OF M - THE DAY AFTER 1: IXM 194, MYTHOS: IXM 200, KISS NATION,

X-MEN-STAR TREK, AT THE STATE FAIR: inedite

BIZADV: 27/ 1a st.: inedita, 2a: ETERNAUTA 100, 3a: inedita/

KA-ZAR QUARTERLY: 2-3: inediti

M/CP: 10-17: WO. 1-4, 24-31: WO. 9-12, 48: X-M. 27, 75: inedito

M/FAN: 1-4: SPEC. X-MEN 2, 33: IXM 21, 38: 40: -1a st: albetto d'Arcangelo, 2a st.: IXM 11-, 50: inedito

M. HOLIDAY SPECIAL: 1: S.MAG. 28, 1994: ULTIMATE CHRISTMAS COLLECTION, 04: inedito

M/SH: 21: inedito, M/SH3: 7-8: inediti

M. TALES: 30: inedito, 262: M. MANIA 6

M. TRESURY ED.: 27: WIZ 34

M. VALENTINE SPEC. '97: M. HITS 4

I LOVE M.: MY MUTANT HEART: 1: IXM 193

Apparizioni:

<ALF: 22, 44 (inediti)>; <ALFIERE: IXM 133, 135>; <ALIAS: 100% M. ALIAS 5>; <A.F.: C.A.VEND. 45; 1a S. 61, 110-112, 121 (inediti); BOOKSTORE 41>; <BATTLETIDE: S.MAG. 40-41>; <BESTIA: C.A. 1a S. 71 -72, 75; ZONA M 1; 1-3 (mini inedita)>; <BROTHERHOOD: 8 (inedito)>; <CABLE: M. MINI 21; M. CROSSOVER 19; WO. 76; XMDL 15; WO. 78, 81, 83, 91; D.H. 41; WO. 93, 98-99, 102; M. MIX 22; M. CROSSOVER 29; M. MINI 39; WO. 136, 140-141, 145>; <CABLE & D.P.: 2-3, 6-10 (inediti)>; <C.A.: C.A. 1a S. 84-87; M/FAN 32 (inedito); M. MEGA 2; C.A.T. 86>; <C.D.L.: 1a S. 35, 3a S. 41, 51-53 (inediti)>; <CIVIL WAR: M. MINI 76-77>; <CONTEST OF CHAMPIONS 1a: F.F.O. 5; 2a: WIZ 54-57>; <COSA: M/TO 68, 76, @ 7, 96 (inediti)>; <CY./DE.: SPEC.DE.>; <DAMAGE CONTROL: THOR 2a S. 30>; <DARK ANGEL / HELL'S ANGEL: 1-5, 7-8, 10-12 (inediti)>; <DA.: 30-31 (inediti)>, <DAZZ.: WO. 13, 15-16; S. COM. 19; 17-28, 38, 41 (inediti); IXM 139>, <D.P.: 3a S. 27 (inedito)>, <DEATH'S HEAD 2: 2a S. 1-4 (inediti)>, <DEVIL: D.H. 25>, <DIF.: H.D. 9-10, ORDER: 5-6 (inediti)>; <D.R. 1a: 37-38 (inediti)>, <D.S.: F.Q. 2a S. 123; 2a S. 55, 3a S. 1 (inediti)>; <EX.: WO. 50, 60, 63; M. MEGA 4; WO. 0; X-UNIV. 4-5; X-ANN. 3; XMDL 19, 22-23, 26, 29, 46, 50, 78; M. MEGA 35; WO. 206, 208>; <EXILES: M. MIX 52; XMDL 126-127>; <F.Q.: F.Q. 1a S. 21-22, 30-31, 39; FF World greatest mag. 3, 11 (inediti); F.Q. 1a S. 108, 122-125, 131; S.MAG. 41; IXM 86; F.Q. 2a S. 155, 190, 259>; <FIRESTAR: 1-2 (inediti)>; <FOXFIRE: 1 (inedito)>; <GAMBIT: M. MIX 28-29, 31; XMDL 69-73>; <GEN. M: WO. 200, 202>; <GEN. X: WIZ 21; XMDL 60, 64; 72, 74 (inediti)>; <GHOST 2: A.A.C. 43, 45, 47; GHOST 3; 67-68 (inediti)>; <GREAT LAKE AVENGERS: 2 (inedito)>; <G.D.I.: MCP 28>; <GUERRE SEGRETE 1e: SPEC. GUERRE SEGRETE 1-3, 2e: F.Q. 2a S. 54, 58, 61-63>; <HELLIONS: XMDL 134, 136>; <HOUSE OF M: M. MINI 69-72>; <HULK: H.D. 42; RAMP. HULK 1a S. 2, 1a S. 278-279 (inediti); F.Q. 2a S. 56; D.H. 41, 51>, <ILLUMINATI: THOR 3a S. 94>; <INFINITY CRUSADE: MCP 26-34>; <INFINITY WAR: MCP 18-23>; <I.M.: DEVIL 33; I.M.VEND. 67>; <LUKE E P.D.A.: 57 (inedito)>; <MADROX: M. MONSTER ED.: X-MEN 2>; <M. CONTRO DC 1: BATT. DEL SEC. 7-8, 10, 2: 13-14, 3: 17-18>; <MAXIMUM SECURITY: IXM 132; I.M.VEND. 65; XMDL 76>; <MICRONAUTI: 1a S. 37 (inedito)>; <M.M.: 2a S. 7 (inedito); M. MINI 39; X-51 10 (inedito)>; <MORB.: U.R. 1a S. 126>; <MYS-TECH WARS: 1-4 (inediti)>; <MYSTICA: WO. 172, 178, 196-197>; <NAMOR: F.Q. 1a S. 70; SAGA OF THE SUB-MARINER 9 (inedito)>; <N.W.: M.SY. 4>; <NIGHTCRAWLER: WO. 190-195, 199>; <NOMAD: PUN. 50; 16 (inedito)>; <N.M./X-FORCE: N.M. 13-16; SPEC. X-MEN 4; IXM 19 -20, 22-23; X-M. 14-15, 22, 24, 28-29, 35, 40; S.MAG. 41; M. MINI 1-3; X-FO.: IXM 60; X-FO. 11; WO. 66; X-FO. 12, 14-15; M. MEGA 4; X-UNIV. 4, 6; M. MINI 29; XMDL 18, 20, 22, 25, 27; IXM 92; XMDL 47-48; N.M. 2a S.: XMDL 109-111, 113-117, 119-120, 123-124, 126-129, 131-133, 137-140, 145-146>; <P.N.: 3a S. 17-18/2, 26-27, 48 (inediti); SPEC. EVENTS 53; M. MIX 63; COM. U.S.A. 19-20>; <PHOENIX RESURRECTION: GENESIS, REVELATIONS (inediti)>; <POWER PACK: 11-12, 19 (inediti)>; <P.D.A.: S.C. 1a S. 50>, <P.D.A. & WO.: 2-4 (inediti)>; <PULSE: U.R. 3a S. 439>; <PUN.: 2a S. 18 (inedito)>; <QUASAR: M.C.P. 21; F.Q. 2a S. 123-124>; <ROGUE: IXM 143-145, 147; M. MIX 1-3; IXM 180-181, 183, 192>; <ROM: A.A.C. 38-39; 61-62, 65-66 (inediti)>; <SABR.: M. MINI 29>; <SECRET DEFENDERS: 18-19 (inediti)>; <SECRET WAR: M. MEGA 36>; <SENTRY: WIZ 69-70, 73-74>; <SHANNA: C.K. 7-9>; <S.S.: MCP 31; F.Q. 2a S. 157>; <STARBLAST: 1 (inedito)>; <THOR CORPS: C.A.T. 19>; <T.B.S.: C.A.T. 77-80; 1a S. 57-58 (inediti)>; <U.C.: 1a S. 1, 33 (inediti)>; <U.R.: U.R. 3a S. 229; WIZ 35; U.R. 1a S. 93, 120, 209, 216-217, 226; PUN. 1a S. 36; U.R. 3a S. 232, 330, 132, 162, 174; M. MINI 15; M. MEGA 3; U.R. 3a S. 195, 222; U.R.D.L. 29; U.R. 3a S. 280, 296; M. MEGA 21; U.R. 3a S. 387-388, 415-417; Poker con i super-eroi; U.R. 3a S. 444>; <VEND.: THOR 1a S. 65, 103, 120-121; DEVIL 100; SPEC. VEND. 1; VEND. 14; XMDL 9; VEND. 21; M. MEGA 8; M. CROSSOVER 28; THOR 3a S. 84-87>; <V.C.O./F.W.: S.MAG. 39; XMDL 9>; <WARHEADS: S.MAG. 33; 8-9 (inediti)>; <WARLOCK 2: 6 (inedito)>; <WEAPON X: M. MEGA 27; WO. 179-183>; <WO.: WO. 17, 20-21, 32-38, 40-41, 43-52, 56, 58-65, 67-71, 76-78 , 81-83, 86-88; SPEC. WO.: ALTRIMONDI; WO. 89; WIZ 18; IXM 84; WO. 98-100; IXM 97; WO. 103; IXM 98; Unl. 17 (inedito); IXM 107; WO. 122, 127; IXM 122; WO. 140, 142, 155, 175, 181, 183, 189-194, 197, 200, 205, 207>; <WO. / DOOP: XMDL 111-112>; <W.M.: 13-15 (inediti)>; <X-F.: IXM 39; X-M. 42, 46-47; S.MAG. 42; M. MINI 1-3; X-FO. 3; SPEC. X-MEN ESTATE; XMDL 3; IXM 60; WO. 66; X-FO. 15; M. MEGA 4; IXM 71; X-UNIV. 2; X-ANN. 2; XMDL 22; IXM 86, 34; 1a S. 140 (inedito); M. MIX 25; M. MON. ED.: X-MEN; XMDL 144, 146>;

<X-MAN: WO. 81, 86-87, 96-98; M. MIX 27; 53-57 (inediti)>; <X-STATIX: XMDL 106-107, 128>